przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

11 Października 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 5 października 2018 roku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej z siedzibą 43-200 Pszczyna ul. Piastowska 26, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Pszczyna”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.).

http://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-12