przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

08 Maja 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 20 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Poznajemy zabytki naszych sąsiadów". Wnioskowana kwota dotacji wynosi 8.000zł (osiem tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688)

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-109