przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja burmistrza Pszczyny

Informacja burmistrza Pszczyny

18 Maja 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 12 maja 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Fundacja Stajnia Standura, 43-241 Łąka , ul. Jagiellońska 11 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Galopem po zdrowie- organizacja warsztatów sportowych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-93