przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

Informacja o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

04 Października 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

W dniu 27 września 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski GregTeam, 43-200 Pszczyna, ul. Rybnicka 32 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami szkolenia jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-14 lat”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-o-wplynieciu-oferty