przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty

29 Lipca 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 9, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Święto ziół w Skansenie”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-40