przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o złożeniu oferty w trybie małego grantu

Informacja o złożeniu oferty w trybie małego grantu

05 Sierpnia 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 79 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą Organizacja Turnieju Strzeleckiego z okazji 30-lecia powołania Samorządów Terytorialnych. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-41