przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

04 Lipca 2022
kategoria:
News
Korpus Wsparcia Seniorów

Burmistrz Pszczyny zaprasza Seniorów do udziału w Programie  pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym przez Urząd Miejski w Pszczynie oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria

 1. zamieszkuje na terenie Gminy Pszczyna,
 2. jest osobą w wieku 65 lat i więcej, mającą problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającą z osobami bliskimi, które nie są
  w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia,
 3. wyrazi zgodę na udział w Programie, przestrzeganie regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji
  i realizacji Programu,
 4. złoży wniosek o udział w Programie

Gmina Pszczyna realizuje Moduł II niniejszego Programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”/ teleopieki.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. zgłoszenie uczestnika nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

INFORMACJE O PRORGAMIE

W ramach Programu zapewniamy  seniorom:

1. Dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe ( puls i saturacja ).

2. Sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie przez seniora guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor
( ratownik medyczny ) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pierwszej pomocy seniorowi.
W zależności od sytuacji dyspozytor:

 • zapewni wsparcie emocjonalne przez telefon,
 • poprosi o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innego wskazanego przez Seniora we wniosku,
 • wezwie służby ratunkowe.

TERMINY REALIZACJI

 1. Program będzie realizowany do dnia 31.12.2022 roku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do udziału
  w Programie poprzez:
  • pobranie i złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2 (parter, pok. 4) lub
   w Wydziale Polityki Społecznej UM w Pszczynie  przy ul. Dworcowej 30
   (II piętro, pok. 23);
  • formularz można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2; 43-200 Pszczyna ( liczy się data wpływu).
  • Wnioski można składać od dnia 04.07.2022 do dnia 22.07.2022 roku.
  • Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie tel.: 32 449 38 78.

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Formularz-zgłoszeniowy.docx 2022-07-04 292.52KB pobierz plik: Formularz-zgłoszeniowy.docx
pdf Zarządzenie Burmistrza Pszczyny. ( Regulamin ).pdf 2022-07-05 2.14MB pobierz plik: Zarządzenie Burmistrza Pszczyny. ( Regulamin ).pdf
pdf Ogłoszenie o rekrutacji.pdf 2022-07-05 392.47KB pobierz plik: Ogłoszenie o rekrutacji.pdf
pdf Formularz zgłoszeniowy Korpus Wsparcia Seniorów.pdf 2022-07-14 368.85KB pobierz plik: Formularz zgłoszeniowy Korpus Wsparcia Seniorów.pdf