przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Nowe insygnia gminy Pszczyna

Nowe insygnia gminy Pszczyna

12 Sierpnia 2019
kategoria:
News
Nowe insygnia gminy Pszczyna

Pszczyna będzie wkrótce miała nowe jednolite insygnia - flagę, herb, sztandar i pieczęć. Po wakacjach radni miejscy podejmą uchwałę w tej sprawie.

Do tej pory gmina posiadała tylko herb i flagę, którym od lat specjaliści heraldyki i weksylologii zarzucali niespójność i obecność elementów niezgodnych z historycznymi symbolami ziemi śląskiej oraz stosowanie wielu wzorów i kolorów.

W 2018 roku urzędnicy z referatu promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie we współpracy z Instytutem Heraldyczno-Weksylologicznym rozpoczęli pracę nad źródłami historycznymi i graficznymi, aby przygotować jednolity i aktualny wzór miejskich insygniów, które jednocześnie musiały być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i tzw. miejscową tradycją historyczną. Po wielu rozmowach i konsultacjach stworzony został projekt nawiązujący do źródeł historycznych, zaktualizowany do współczesnych trendów projektowych.

Nowe znaki gminy zaprojektowane zostały przez jednego z czołowych światowych weksylologów i heraldyków - Alfreda Znamierowskiego i przeszły pozytywnie weryfikację Komisji Heraldycznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komisja Heraldyczna jest organem doradczym ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawach związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tzn. flagach, sztandarach, bannerach itp.). Jej działalność dotyczy właściwego stosowania symbolów państwowych i samorządowych.

Tym samym pszczyńskie insygnia zostały pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Ostatnim krokiem do ich oficjalnego wprowadzenia będzie uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie, która określi również zasady używania tych symboli. Od tego momentu zaczną obowiązywać nowe flagi w całej gminie.

Jeszcze w sierpniu będzie można otrzymać nową flagę od burmistrza Pszczyny podczas uroczystości związanych ze 100-leciem wybuchu I powstania śląskiego na cmentarzu wojennym Trzy Dęby. Uroczystość wraz z inscenizacją przysięgi powstańczej odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 18:00.