przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

14 Września 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny
Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 10 września 2018 roku wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Plesbad z siedzibą 43-200 Pszczyna ul. Bogedaina 1 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Udział w cyklu turniejów Badminton Europe”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 8.500zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.).