przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Pszczyna.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Pszczyna.

14 Października 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

https://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-w-gminnych-przewozach-pasazerskich-w-transporcie-drogowym-na-terenie-gminy-pszczyna#cnt

Zgodnie z art 23 ust. 3. 
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)."Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia,organizator zamieszcza także odpowiednie ogłoszenie w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej"