przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna

11 Stycznia 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

W dniu 8 stycznia 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs ofert na rok 2021 na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu mieszkańców gminy Pszczyna. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej złożona została jedna oferty.

Nazwa oferenta / Koszt całkowity realizowanego zadania / Liczba uzyskanych punktów

NZOS Centrum Leczenia Uzależnień, 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1 / 49.980zł / 19

Do realizacji programu wybrano ofertę złożoną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień, 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1. Adres miejsca realizacji zadania: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 65. Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 49.980 zł.