przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Raport o stanie gminy Pszczyna za 2018 rok

Raport o stanie gminy Pszczyna za 2018 rok

04 Czerwca 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Pszczyny.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie gminy Pszczyna za 2018 rok planowana jest na 27 czerwca 2019 r. na godz. 13:00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

http://bip.pszczyna.pl/raport-o-stanie-gminy-pszczyna-za-rok-2018