przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Trwa nabór wniosków w ramach III etapu PONE

Trwa nabór wniosków w ramach III etapu PONE

17 Czerwca 2020
kategoria:
News
Trwa nabór wniosków w ramach III etapu PONE

W poniedziałek, 15 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. To trzeci etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

W związku z tym w połowie maja Gmina Pszczyna wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o pożyczkę w wysokości 2 509 200 zł, co pozwoli na realizację 273 inwestycji.  

Wnioski będzie można składać elektronicznie bądź w Punkcie Obsługi Klienta. Ze względu na panującą epidemię zwracamy się z prośbą o to, aby korzystać z formularza on-line.  

- Uruchomiliśmy trzeci etap, który pozwoli na wymianę kolejnych starych kotłów. Czekamy na środki z WFOŚ-u. Nie chcieliśmy jednak opóźniać realizacji programu dlatego wnioski mieszkańców przyjmujemy przed decyzją o dofinansowaniu, które powinniśmy otrzymać. Dzięki temu fizycznie będzie można wymieniać piece latem i jesienią, a nie w środku zimy - informuje burmistrz Dariusz Skrobol, który przypomina również, o tym, że na realizację dwóch etapów wymiany źródeł ciepła przeznaczono ponad 16 mln zł, a niebawem rozpocznie się realizacja rządowego programu Stop Smog, który pozwoli zrealizować inwestycje na poziomie kolejnych 15 mln zł.

Na podstawie par. 20 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pszczyna na lata 2020-2021 realizowane w budynkach mieszkalnych Burmistrz Pszczyny ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna w terminie od 15.06.2020 do 6.07.2020 roku.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:

 • Wymianę starego źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, drewno) w budynku jednorodzinnym na:
  • Kocioł gazowy,
  • Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu,
  • Kocioł elektryczny, inne ogrzewanie elektryczne,
  • Pompę ciepła,
  • Kocioł olejowy.
 • Termomodernizację budynku:
  • Docieplenie ścian,
  • Docieplenie dachu/stropodachu,
  • Wymianę okien i drzwi.
 • Modernizację źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o.

Maksymalna dotacja wynosi:

Rodzaj inwestycji

Maksymalna dotacja

Wymiana starego źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, drewno) w budynku jednorodzinnym

8400 PLN
nie więcej niż 60% poniesionych kosztów

Modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o.

3000 PLN
nie więcej niż 60% poniesionych kosztów

Docieplenie ścian

5000 PLN
nie więcej niż 60% poniesionych kosztów

Docieplenie dachu lub stropodachu

2000 PLN
nie więcej niż 60% poniesionych kosztów

Wymiana okien i drzwi

3000 PLN
nie więcej niż 60% poniesionych kosztów

 

Wniosek będzie można złożyć:

Formularz będzie dostępny od 15.06.2020 od godziny 10.00 do 6.07.2020 roku do godziny 23.59.

 • Papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK, tj.:

15.06.2020 r. (poniedziałek)

w godzinach 10.00 - 14.00

18.06.2020 r. (czwartek)

w godzinach 13.00 - 17.00

22.06.2020 r. (poniedziałek)

w godzinach 10.00 - 14.00

25.06.2020 r. (czwartek)

w godzinach 13.00 - 17.00

29.06.2020 r. (poniedziałek)

w godzinach 10.00 - 14.00

2.07.2020 r. (czwartek)

w godzinach 13.00 - 17.00

4.07.2020 r. (sobota)

w godzinach 9.00 - 13.00

6.07.2020 r. (poniedziałek)

w godzinach 10.00 - 14.00

 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej  w Punkcie Obsługi prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:

- telefonicznej - pod numerami telefonów: 721 747 447 oraz 693 551 490;

- mailowej: pszczyna[at]atsys.pl.

Składanie wniosków w formie papierowej odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściach do Punktu Obsługi Klienta.

Wnioski papierowe rejestrowane będą z zachowaniem należytej ostrożności, tzn. rejestrowane będą i weryfikowane po maksymalnie 3-dniowej kwarantannie. Operator zachowa osobną numerację dla wniosków składanych papierowo i wniosków składanych elektronicznie.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

Wnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór PONE Pszczyna ETAP III - Numer wniosku.

Link do wniosku w wersji online:
www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczyna

FORMULARZ BĘDZIE DOSTĘPNY OD 10.00 OD DNIA 15.06.2020 ROKU

Wnioski składane papierowo należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór PONE Pszczyna ETAP III. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Link do wniosku w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej:

www.niskaemisja.pl/wniosekpdf/pszczyna OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Zgodnie z Regulaminem (par. 23 ust. 2) obowiązkowe załączniki do wniosku o udzielenie dotacji to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości podpisane przez wnioskodawcę (oświadczenie znajduje się w treści wniosku)
 • zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji w budynku/lokalu, link do pobrania oświadczenia: {link do niskiej emisji};
 • zdjęcie tabliczki znamionowej posiadanego źródła ciepła lub inny dokument potwierdzający wiek źródła ciepła, w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła, w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej dopuszcza się przekazanie dokumentacji zdjęciowej w postaci elektronicznej za pomocą formularza do składania wniosków, lub oświadczenie, że data montażu kotła nie jest znana (brak tabliczki znamionowej);
 • dane obiektu budowlanego, link do pobrania dokumentu: niskaemisja.pl/ankietapdf/pszczyna
  Ankieta zawierająca dane obiektu budowlanego będzie również dostępna w wersji online do wypełnienia i wydrukowania: www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczyna
 • oświadczenie o prowadzeniu lub braku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, zgodnie ze wzorem określonym w ogłoszeniu o naborze (oświadczenie znajduje się w treści wniosku).
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca występuje jako pełnomocnik, link do pobrania dokumentu: niskaemisja.pl/pelomocnictwo/pszczyna

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

Zmienione zostały zasady oceny wniosków, w związku z tym w pierwszej kolejności wnioskom nadawana będzie punktacja według określonych kryteriów oceny (osobno wnioski obejmujące termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła).

WAŻNE: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ KOMPLEKSOWO NA OBA ZAKRESY ŁĄCZNIE, JEŚLI OBA SĄ PLANOWANE. WNIOSKI PO ZŁOŻENIU NIE BĘDĄ ŁĄCZONE W JEDEN. Drugim kryterium w przypadku posiadania tej samej liczby punktów będzie termin złożenia wniosku.

Wniosek oceniany jest w pierwszej kolejności według kryteriów formalnych:

 1. Kryterium: Kompletność wniosku - Wniosek spełniający wymagania powinien mieć wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem wniosku,
 2. Kryterium: Dołączono wszystkie niezbędne załączniki do wniosku - Wniosek spełniający wymagania powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem wniosku. Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku.
 3. Kryterium: Złożenie wersji papierowej wniosku - Wniosek złożony elektronicznie należy wysłać pocztą na adres wskazany w potwierdzeniu złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia.

Jeśli Mieszkaniec nie uzupełni wniosku o niezbędne załączniki lub nie złoży wersji papierowej lub nie uzupełni wniosku w sposób kompletny pozwalający na ocenę wniosek zostanie odrzucony.

Wnioski dotyczące wymiany źródła ciepła:

Nr

Nazwa kryterium

Sposób oceny

1

Efekt ekologiczny związany z wymianą źródła ciepła

Ocena na zasadzie punktowej w zależności od wybranego źródła ciepła według następującej punktacji:

-modernizacja źródła ciepła polega na likwidacji kotła na paliwa stałe i montażu nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła służącej do ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 21 pkt.,

-modernizacja źródła ciepła polega na likwidacji kotła na paliwa stałe i montażu nowego źródło ciepła w postaci kotła gazowego - 14 pkt.,

- modernizacja źródła ciepła polega na likwidacji kotła na paliwa stałe i montażu nowego źródła ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego - 7 pkt.,

-modernizacja źródła ciepła polega na likwidacji kotła na paliwa stałe i montażu nowego źródła ciepła w postaci kotła na biomasę - 0 pkt.

2

Wiek kotła

Ocena na zasadzie punktowej w zależności od obecnego źródła ciepła na podstawie przedstawionej dokumentacji (zdjęcie tabliczki, inne dokumenty) według następującej punktacji:

- stare źródło ciepła ma więcej niż 20 lat - 21 pkt.,

- stare źródło ciepła ma więcej niż 15 lat - 14 pkt.,

- stare źródło ciepła ma więcej niż 10 lat - 7 pkt.,

- brak możliwości określenia daty produkcji i montażu kotła na podstawie przedstawionych dokumentów/brak tabliczki znamionowej - 0 pkt

Punktacja za Kryterium 1 i 2 dot. wymiany źródła ciepła sumuje się.

 

Wnioski dotyczące termomodernizacji:

Nr

Nazwa kryterium

Sposób oceny

1

Kompleksowość wniosku

Ocena na zasadzie punktowej w zależności od zakresu wniosku:

Wniosek przewiduje elementy związane z termomodernizacją: przynajmniej dwa rodzaje przegród (np. okna + ściany, dach + ściany, itd.) oraz wymianę źródła ciepła - 14 pkt.

Wniosek przewiduje elementy związane z termomodernizacją: jedną przegrodę oraz wymianę źródła ciepła - 7 pkt.

Wniosek przewiduje jedynie termomodernizację budynku - 0 pkt.

2

Efekt ekologiczny związany z termomodernizacją

Ocena na zasadzie punktowej w zależności od zakresu wniosku:

Wniosek przewiduje kompleksową termomodernizację budynku (docieplenie wszystkich przegród budynku), docieplenie ścian i dachu oraz wymianę okien, która obejmuje co najmniej 50% przegród szklanych w budynku (określone na podstawie liczby okien w sztukach) - 21 pkt.

Wniosek przewiduje termomodernizację budynku obejmującą docieplenie ścian oraz wymianę okien, która obejmuje co najmniej 50% przegród szklanych w budynku (określone na podstawie liczby okien w sztukach) - 14 pkt.

Wniosek przewiduje termomodernizację budynku obejmującą docieplenie ścian oraz docieplenie dachu lub docieplenie dachu i wymianę okien, która obejmuje co najmniej 50% przegród szklanych w budynku (określone na podstawie liczby okien w sztukach) - 7 pkt.

Wniosek przewiduje termomodernizację tylko jednej przegrody w budynku lub inwestycję łączoną z wymianą okien, która obejmuje mniej niż 50% przegród szklanych w budynku (określone na podstawie liczby okien w sztukach) - 0 pkt.

Punktacja za Kryterium 1 i 2 dot. termomodernizacji sumuje się.

 

KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZADAŃ

Gmina Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków:

 • Na zadania związane z wymianę starego źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, drewno) w budynku jednorodzinnym w wysokości do 2.293.200,00 złotych, tj. maksymalnie na 273 inwestycje.
 • Na zadania związane z termomodernizacją budynku w zakresie docieplenia ścian budynku w wysokości do 50.000,00 złotych, tj. maksymalnie na 10 inwestycji.
 • Na zadania związane z termomodernizacją budynku w zakresie docieplenia dachu/stropodachu budynku w wysokości do 40.000,00 złotych, tj. maksymalnie na 20 inwestycji.
 • Na zadania związane z termomodernizacją budynku w zakresie wymiany okien i/lub drzwi budynku w wysokości do 126.000,00 złotych, tj. maksymalnie na 36 inwestycji.
 • Na zadania związane z modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. w wysokości do 15.000,00 złotych, co obejmuje realizację maksymalnie 5

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

Wymagany termin realizacji wszystkich zadań to 31.08.2021 roku.

Umowy podpisywane będą w okresie od 01.09.2020 do 15.10.2020 roku z terminem zakończenia prac najpóźniej do 30.11.2020 roku oraz w okresie od 01.01.2021 roku do 30.04.2021 roku z terminem zakończenia prac najpóźniej do 31.08.2021 roku.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

 1. Wprowadzono kryteria punktowe, które ograniczają istotność kolejności (terminu) złożenia wniosku.
 2. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 3. Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej pozwoli na złożenie części załączników elektronicznie (np. zdjęcia starego kotła).
 4. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana inwestycji po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z Uczestnictwa w programie.
 5. W ramach Programu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach w których likwidowany będzie inny rodzaj źródło ogrzewania na paliwo stałe.
 6. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie zostanie dopuszczony do oceny merytorycznej i nie będzie podlegał ocenie.
 7. Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447 oraz 693 551 490.
 8. Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej: https://www.niskaemisja.pl/pszczyna/
 9. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: https://www.niskaemisja.pl/pszczyna/