przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Rusza głosowanie nad Pszczyńskim Budżetem Obywatelskim

Rusza głosowanie nad Pszczyńskim Budżetem Obywatelskim

10 Września 2018
kategoria:
News
Rusza głosowanie nad Pszczyńskim Budżetem Obywa

Od 10 do 28 września trwać będzie głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 11 wniosków ogólnogminnych oraz 43 lokalne.

Jak co roku głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz, dla wszystkich nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania.

- Gorąco zachęcam do głosowania nad złożonymi projektami. Budżet partycypacyjny polega na tym, że mieszkańcy decydują na co przeznaczyć środki. W ostatnich latach zrealizowano projekty o wartości przekraczającej 8,5 mln zł - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Aby oddać głos właśnie w ten sposób proponujemy skorzystać z jednego z 25, specjalnie do tego przygotowanych punktów (na osiedlach, w sołectwach oraz, dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Pszczynie).

Poniżej znajduje się ;lokalizacja punktów, adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań wskazane przez Przewodniczących Osiedli i Sołtysów. Pamiętajmy głosowanie nie może odbywać się w innej formie. Stanowi o tym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr SG.0050.1350.2018 Burmistrza Pszczyny z dnia 08. 06. 2017 r. Regulamin głosowania na propozycje projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;

-Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;

-Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;

-Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;

- Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;

- Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf wykaz punktów.pdf 2018-09-06 30.03KB pobierz plik: wykaz punktów.pdf