przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

31 Października 2017
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny zaprasza na coroczne spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego  w Gminie Pszczyna w następujących sferach: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju oraz  kultury fizycznej rekreacji i sportu.

 Głównym celem spotkania będzie omówienie zasad dotyczących przygotowania, wydatkowania oraz rozliczania dotacji z budżetu gminy Pszczyna w roku 2018. Ponadto spotkanie będzie również okazją do przedstawienia i skonsultowania Państwa uwag i wątpliwości. W spotkaniu udział weźmie Pan Artur Gluziński, doświadczony szkoleniowiec zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w środę 8 listopada 2017 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie (II piętro) przy ulicy Rynek 2. Proszę o potraktowanie udziału w spotkaniu w sposób priorytetowy oraz potwierdzenie udziału do dnia 6 listopada 2017 roku pod numerem telefonu 32 449 38 78.