przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Trwa nabór wniosków w Programie KLUB - EDYCJA 2020

Trwa nabór wniosków w Programie KLUB - EDYCJA 2020

06 Lutego 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Gmina Pszczyna informuje, że do dnia 15.03.2020r.  trwa nabór wniosków w Programie KLUB ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego - klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł.

Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł;

 

SZCZEGÓŁY: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub