przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

24 Marca 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje o wynikach ogłoszonego w dniu 19 lutego 2020 roku otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) Zadanie pod nazwą "Realizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży sołectwo Wisła Wielka" konkurs nie został rozstrzygnięty wobec braku ofert spełniających kryteria formalne i merytoryczne.

2) Zadanie pod nazwą "Realizacja zajęć z zakresu szachów dla dzieci i młodzieży" - wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pszczyńskie Szachy z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Księżycowej 25. Udzielono dotacji w wysokości 14.000zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

 

https://bip.pszczyna.pl/wyniki-konkursu-ofert-12