przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Zespół zamkowo-parkowy Pomnikiem Historii

Zespół zamkowo-parkowy Pomnikiem Historii

21 Października 2021
kategoria:
News
Zespół zamkowo-parkowy Pomnikiem Historii

W Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP i Pierwszej Damy odbyła się w czwartek uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic gospodarzom obiektów wpisanych na listę Pomników Historii. Wśród obiektów uhonorowanych znalazł się zespół zamkowo-parkowy w Pszczynie. Tablicę odebrał dyrektor Muzeum Zamkowego Maciej Kluss. W wydarzeniu udział wziął również burmistrz Dariusz Skrobol.

 „Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy” został uznany za Pomnik Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Obszar pomnika historii „Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z zamkiem, oficyną, bramą, tzw. Bramą Wybrańców, Bramą Chińską, dawnymi zabudowaniami gospodarczymi oraz parkiem krajobrazowym wraz ze znajdującymi się na jego terenie przykładami architektury ogrodowej i obiektami sepulkralnymi i jest ograniczony od strony wschodniej - ulicą Katowicką, od strony południowej - fragmentem rzeki Pszczynki, ulicą Basztową, ulicą Wojska Polskiego, od strony zachodniej - ulicą Żorską, od strony północnej - fragmentem ulicy Francuskiej i posesją Miejskiego Zakładu Zieleni.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Wyróżnienie nadano ponad 100 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.