przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

22 Października 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 21 października 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 79, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą " Organizacja zawodów z okazji Święta Niepodległości".

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 ).

 https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-50