przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

03 Grudnia 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. , ul. 3 Maja 9 , 43-200  Pszczyna ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Jarmark Świąteczny na rynku w Pszczynie ”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-86