przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

10 Maja 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyński Klub Tenisowo Narciarski Greg Team., 43-200 Pszczyna, ul. Rybnicka 32 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Profilaktyka i wspomaganie pracy narządu ruchu u dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-91#cnt