przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

10 Maja 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy AVATAR, 43-262 Kobielice , ul. Topolowa 42 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja terenowego wyścigu rowerowego z okazji Dnia Dziecka ”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.). https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-92