przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

02 Listopada 2017
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie ochrony zdrowia.

 Konkurs obejmuje wsparcie zadania publicznego pod nazwą: "Stworzenie na terenie sołectwa Piasek ogólnodostępnego miejsca do prowadzenia działań zmierzających do aktywizacji osób z problemami zdrowotnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację i promowanie zdrowego trybu życia". Termin składania ofert. 23.XI.2017 roku.
Szczegóły i warunki udziału w konkursie określone zostały w Zarządzeniu nr SG.00050.1121.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 31.10.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, Regulaminu otwartego konkursu ofert, treści ogłoszenia o konkursie, powołania komisji konkursowej oraz regulaminu komisji konkursowej.

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-1