przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

02 Listopada 2017
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

 Konkurs obejmuje wsparcie niżej wymienionych zadań:

1. Zadania w zakresie kultury, szyki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) Organizacja i przygotowanie publikacji oraz wystawy z okazji stulecia zakończenia Pierwszej Wojny Światowej, odzyskania niepodległości oraz powstania Polskiej Organizacji Wojskowej - kwota 50.000zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) Opracowanie i wykonanie tablic pamiątkowych, folderów oraz strojów promujących sport strzelecki w gminie Pszczyna wraz z przygotowaniem wystawy tematycznej - kwota 25.000zł

b) Stworzenie miejsca do bezpiecznego przechowywania broni oraz stanowisk do uprawiania sportów strzeleckich dla mieszkańców gminy Pszczyna wraz z organizacją turnieju sportowego z zakresu strzelectwa - kwota 25.000zł

Termin składania ofert: do dnia 23.XI.2017 roku do godziny 15.00.

Szczegóły i warunki udziału w konkursie określone zostały w Zarządzeniu nr SG.0050.1122.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 31.10.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, Regulaminu otwartego konkursu ofert, treści ogłoszenia o konkursie, powołania Komisji Konkursowej oraz Regulaminu Komisji Konkursowej.

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-2