przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

01 Lipca 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, 43-211 Piasek, ul. Dworcowa 27 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Zakup wyposażenia do kącika rekreacyjnego na cele zdrowotne". Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688).

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-115