przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Pszczyna w projekcie „Śląskie bez barier”

Pszczyna w projekcie „Śląskie bez barier”

03 Sierpnia 2018
kategoria:
News
Pszczyna w projekcie „Śląskie bez barier”

W Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” z Katowic. Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podpisał porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia monitoringu stopnia wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Gmina Pszczyna jako jedna z kilkunastu w województwie śląskim została zaproszona do udziału w projekcie „Śląskie bez barier”, realizowanym w ramach umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nastawiony jest na badanie jednostek administracji publicznej w województwie śląskim pod kątem wdrażania postanowień ww. Konwencji ONZ.

Dzięki zaplanowanym działaniom zostaną zebrane informacje do raportu dotyczącego sytuacji w gminie w zakresie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami. Następnie zostaną przygotowane rekomendacje zawierające wskazanie obszarów wymagających analizy i przygotowania propozycji rozwiązań.

Zakończenie monitoringu planuje się na listopad br.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych)