przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Burmistrz Pszczyny zachęca do udziału w projekcie Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Burmistrz Pszczyny zachęca do udziału w projekcie Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

02 Sierpnia 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów poprzez zaoferowanie im specjalnych ulg i uprawnień. Z udogodnień mogą korzystać osoby starsze, które ukończyły 60 lat lub więcej, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Możliwość skorzystania z ulgi lub uprawnienia jest potwierdzana w oparciu o okazany przez seniora ważny dowód osobisty. Aktualna oferta obejmuje ponad 100 partnerów , w tym kilkadziesiąt instytucji z obszaru kultury, edukacji i rekreacji, a także firm prywatnych..Instytucje i firmy, które przystąpią do projektu Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora, otrzymują wyjątkową szansę, aby podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego seniorom, a także pozyskać nowych klientów. Informacja o ofercie nowego partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.seniorzy.slaskie.pl (zakładka: Oferta dla seniora), a ponadto przekazywana będzie podczas wydarzeń promujących ww. projekt. Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie specjalnej oferty usług i ulg lub szczególnych uprawnień . Samo przystąpienie nie wymaga ponoszenia przez partnera dodatkowych nakładów finansowych lub pozafinansowych.W przypadku zainteresowania udziałem w inicjatywie, zachęcamy potencjalnych partnerów do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, a następnie jego przesłania w wersji elektronicznej na adres: oszewczyk[at]rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 40-142 Katowice, ul. Modelarska 10. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej ROPS (zakładka: polityka senioralna).  Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32 730 68 96.