przesuń do początku strony

Ruch na DK1

01 Sierpnia 2018
kategoria:
News
Ruch na DK1

30 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Pszczynie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę insp. Piotra Sidziny - Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w celu rozwiązania wspólnego problemu jakim jest bezpieczeństwo na DK1 oraz drogach gminnych i powiatowych. Podczas spotkania asp. Krzysztof Szukalski Specjalista z Wydziału Ruchu Drogowego zajmujący się problematyką inżynierii drogowej, po. zastępcy naczelnika wydziału Ruchu Drogowego Pszczyńskiej jednostki policji przedstawił statystyki dotyczące zdarzeń drogowych na terenie powiatu Pszczyńskiego za rok 2017 (w sumie 302 zdarzeń drogowych w powiecie z czego 135 w Pszczynie) oraz I półrocze roku 2018 (w sumie 195 zdarzeń drogowych w powiecie z czego 80 w Pszczynie). Główny problem stanowi ilość kolizji i wypadków w ciągu Drogi Krajowej nr 1, na której dochodzi do ponad 30% zdarzeń na terenie Powiatu. Uczestnicy spotkania przedstawili również inne problemy związane z komunikacją samochodową, bezpieczeństwem, szczególnie nasilony ruch samochodów ciężarowych w ciągu ul. Bielskiej i ul. Żorskiej, który przebiega w pobliżu centrum miasta. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niewielkie obciążenie północnej obwodnicy Pszczyny. Ponadto poruszono temat „Programu dla Śląska”, który stworzony został w ramach rządowego projektu strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W dokumencie tym ujęto Pszczynę i zaplanowano przebudowę węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933.

 

W efekcie zaproponowano wspólne wystąpienie Burmistrza Pszczyny, Starosty Pszczyńskiego oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie rozpatrzenie możliwości ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na odcinku pomiędzy rondem Miast Partnerskich a rondem im. Książąt Pszczyńskich oraz poszerzenie zakazu wyprzedania dla pojazdów ciężarowych na całym odcinku południowym DK1.


Przewidziano kolejne spotkanie z udziałem GDDKia oraz ZDW Katowice.