przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jakości Powietrza

W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jakości Powietrza

19 Lutego 2021
kategoria:
News
W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jak

W lutym w Urzędzie Miejskim w Pszczynie wyodrębniony został Referat ds. Jakości Powietrza. Nowa komórka będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań związanych z programami umożliwiającymi pozyskanie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

- Z końcem 2021 roku upływa okres wymiany najstarszych kotłów. Termin ten zbliża się wielkimi krokami. By ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji oraz pomocy w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie z dniem 8 lutego wyodrębniliśmy z Wydziału Ochrony Środowiska referat, który będzie koordynował takie działania - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Walka ze smogiem to jeden z priorytetów naszej gminy. Rezultaty tych działań mają służyć nie tylko obecnym mieszkańcom, ale również przyszłym pokoleniom - dodaje.

Do najważniejszych zadań uruchomionego referatu należy inicjowanie i koordynowanie programów mających na celu ograniczenie niskiej emisji (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, „Stop Smog”, „Czyste Powietrze” i Programu Pilotażowego). Pracownicy referatu są odpowiedzialni za monitoring działań podjętych w ramach „Platformy do zgłaszania zagrożeń ekologicznych” - www.smog.pszczyna.pl uruchomionej dla mieszkańców w celu zgłaszania i weryfikacji lokalnych zagrożeń ekologicznych, a także dokonywanie analiz i ocen sytuacji w zakresie jakości powietrza na terenie gminy.

Referat ds. Jakości Powietrza będzie również koordynował działania informacyjne dla mieszkańców gminy, a także współpracował w zakresie swoich zadań z komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz organizacjami pozarządowymi.

Referat mieści się w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 30 (tel.: 32 449 39 50, fax: 32 449 39 55).

Przypominamy, że - zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego - w zależności od daty produkcji pieca mieszkańcy zobowiązani są wymienić stary kocioł do końca wyznaczonego roku. Zgodnie z zapisami uchwały terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:

  • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji ( instalacje z 2006 r. i starsze oraz bez tabliczki znamionowej) - do końca 2021 roku ,
  • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.) - do końca 2023 roku,
  • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.) - do końca 2025 roku,
  • kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012) - do końca 2027 roku.

Wiek instalacji należy liczyć na dzień 1.09.2017 r. Pierwsze wymiany kotłów, których należy dokonać do końca 2021 dotyczy instalacji z 2006 r. i starszych oraz nie posiadających tabliczki znamionowej.