przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o wpłynięciu oferty

Informacja o wpłynięciu oferty

06 Lipca 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Pszczyna, 43-245 Studzionka, ul. Jordana 3a, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizacja XIII Memoriału Kazimierza Gazdy wraz z zawodami towarzyszącymi”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057).