przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zwierzęta/Dofinansowanie do zabiegów kastracji lub sterylizacji psów i kotów

Dofinansowanie do zabiegów kastracji lub sterylizacji psów i kotów

Mieszkańcy gminy Pszczyna, będący właścicielami psów i kotów mogą ubiegać się o dofinansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt. Jedno gospodarstwo domowe może zgłosić maksymalnie dwa zwierzęta w danym roku.

W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, a także w ramach propagowania ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych gmina Pszczyna dofinansuje kastrację i sterylizację psów i kotów. Gmina pokrywa koszt zabiegu w wysokości 100 zł za jedno zwierzę . Warunkiem uzyskania dofinansowania jest oznakowanie zwierzęcia mikroczipem i zarejestrowanie w elektronicznym systemie identyfikacji zwierząt.

Psy i koty właścicielskie, które do tej pory nie zostały oznakowane mikroczipem, w dniu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji będą dodatkowo nieodpłatnie oznakowane w ramach programu gminnego (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel). Decyzja o kwalifikowaniu i przeprowadzeniu kastracji i sterylizacji zwierząt każdorazowo należy do lekarza weterynarii, wykonującego zabieg.

W celu wzięcia udziału w akcji, właściciel zwierzęcia powinien złożyć do Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przesyłać pocztą (na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna) wniosek z dołączonym dokumentem wydanym przez przychodnię weterynaryjną, potwierdzającym wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji, wraz z informacją o oznakowaniu zwierzęcia mikroczipem.

Co ważne, gmina Pszczyna pokrywa część kosztów zabiegu kastracji lub sterylizacji w wysokości 100 zł za jedno zwierzę. Wszystkie pozostałe koszty, np.: transportu, opieki pooperacyjnej, leków, ubranka zabezpieczającego ranę pooperacyjną, kołnierza pokrywa właściciel zwierzęcia. Opłatę należy dokonać u wykonującego zabieg lekarza weterynarii.

O kwalifikacji uczestników akcji dofinansowania kastracji i sterylizacji zwierząt decyduje kolejność składania wniosków, które rozpatrywane będą przez Referat Rolnictwa.

 „Akcja dofinansowania zabiegów będzie trwała do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu akcji.

Wnioski wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie zabiegu należy składać do Urzędu Miejskiego w Pszczynie w terminie od 6 maja 2024 r. do 10 grudnia 2024 r.

Akcja dofinansowania obejmuje zwierzęta poddane zabiegom kastracji i sterylizacji wykonanym od 1 stycznia 2024 r.”

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o dofinansowanie do kastracji, sterylizacji zwierząt.doc.pdf 2023-11-20 175.52KB pobierz plik: Wniosek o dofinansowanie do kastracji, sterylizacji zwierząt.doc.pdf