przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy