przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Piasek wraz ze zmianą