przesuń do początku strony

Spis OPP

  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1

telefon, fax, e-mail, : 32/ 210-48-47,

Osoby do kontaktu : Przewodnicząca Krystyna Fuławka

sfera działania organizacji. : nauka, edukacja, oswiata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

  

  • Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boża Różańcowa

43-200 Pszczyna ul. Św. Jadwigi 4.

tel.: (32) 449-08-94; fax: (32) 449-08-94; e-mail:

Osoba do kontaktu: Piotr Kowalski - dyrektor Ośrodka lub Jarosław Folek - zastępca dyrektora Ośrodka.

Celem Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom niepełnosprawnym,    osobom    z zaburzeniami psychicznymi, dzieciom, młodzieży, osobom starszym

W strukturach Ośrodka działają następujące placówki:

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pszczynie - dla osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub z niepełnosprawnością intelektualną;

- Świetlica Środowiskowa w Pszczynie - dla dzieci i młodzieży;

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Grzawie - dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie - dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

  • Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących

43 - 200 Pszczyna, ul. Bramkowa 2

telefon kom. 782 981 160, email: , www.psn.pszczyna.pl

Osoba do kontaktu: Maria Kropidło.

Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących jest dobrowolnym i samorządnym związkiem, który zrzesza osoby niesłyszące i słabosłyszące z terenu miasta Pszczyny i powiatu Pszczyńskiego oraz Tych, Czechowic - Dziedzic, a także innych miast nie posiadających takich stowarzyszeń. Stowarzyszenie działa poza strukturą organizacyjną Polskiego Związku Głuchych, ale współpracuje z PZG.

 

  • Polskie  Stowarzyszenie Diabetyków koło w Pszczynie,

43 - 200 Pszczyna, ul. Antesa 1
Kontakt: tel.510-228-440 lub 664-887-213 /e-mail

Osoby do kontaktu: Teresa Maciej, Maria Gajewska

Sfera działania: Szeroko zakrojona pomoc dla osób z problemami cukrzycowymi, szkolenia, wykłady, wyjazdy edukacyjne, sympozja dot. diabetologii i nowych form leczenia, wymiana doświadczeń ,bieżące kontakty z przedstawicielami firm medycznych, dostarczanie bezpłatnie sprzętu medycznego dla chorych na cukrzycę jak glukometry, peny, nakłuwacze, broszury szkoleniowe oraz przeprowadzanie badań z udziałem diabetologa oraz dyplomowanej pielęgniarki. Wykłady dotyczące powikłań cukrzycowych (neuropatia, retinopatia, stopa cukrzycowa i inne) z udziałem specjalistów.

 

  • Hospicjum Św. Ojca Pio, ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna,

telefon, fax, e-mail, - tel. 32 4417431, fax. 32 4417431,

email:

Osoba do kontaktu: Teresa Buczak

Sfera działania organizacji.- działalność w zakresie lecznictwa - hospicjum domowe

dla dorosłych.

 

  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy

43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa 28a,

telefon kom. 606 290 832, e-mail:

Osoba do kontaktu: Prezes Stowarzyszenia Mirosława Wolska

Sfera działania organizacji: integracja dzieci niesłyszących w tym z wszczepem

implantu ślimakowego. Dofinansowanie zakupu urządzeń wspomagających słyszenie,

ubezpieczenie procesorów mowy, baterie do tego sprzętu. Spotkania i wyjazdy

integracyjne. Spotkania odbywają się w co 2-gą środę miesiąca w salce przy Parafii

Podwyższenia Krzyża Św. na Osiedlu Piastów.

 

  • Polski Związek Niewidomych Koło w Pszczynie,

43-200 Pszczyna ul. M. C Skłodowskiej 1. Siedziba koła  mieści się w domu

parafialnym kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. salka nr 6

Prezes koła Helena Mazur tel 535443055  e-mail:

Dyżury   w siedzibie Koła w każdą środę od 13.00 do 16.00 oraz spotkania w

pierwszą niedzielę miesiąca od września do czerwca o godz.10.30.

PZN jest organizacją pozarządową zrzeszająca osoby niewidome i niedowidzące z

terenu  miasta Pszczyna i powiatu pszczyńskiego.