przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna - obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna - obowiązujące

Załączniki:

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa nr 1

Mapa nr 2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna

Zalacznik_nr_2_rys_1

Zalacznik_nr_2_rys_2

Zalacznik_nr_2_rys.3

Zalacznik_nr_2_rys_4

Zalacznik_nr_1