przesuń do początku strony

Andreas Hindenberg

Andreas Hindenberg
(żył na przełomie XVI i XVII w.)

 

Wybitny kartograf, twórca najstarszej mapy regionu pszczyńskiego z 1636r.

Hindenberg nie tylko przemierzył cały teren pieszo, lecz również przeprowadził pomiary trygonometryczne. Powstała barwna mapa o wymiarach 270 cm x 300 cm (później pocięta na 12 części), uznana przez geografów za najstarszą wielkoskalową (1 : 18 728) mapę gospodarczą na obszarze Polski. Autor nazwał ją Ichnoorthographia Plesniaca, a siebie „starym sługą Promnitzów". Mapę zdobią: drzewo genealogiczne i godło właścicieli państwa pszczyńskiego oraz herby ziemiaństwa. Oryginalnością tego dzieła jest obrazowe przedstawienie miast, wsi, folwarków, rzek i lasów. Zawiera pierwszy znany widok zamku w Pszczynie. Zachowana do dziś znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Pszczynie.