przesuń do początku strony

Brama Wybrańców

Brama WybrańcówJednym z najstarszych zabytków Pszczyny, a najstarszym budynkiem zespołu pałacowego zachowanym w niezmienionym kształcie jest budynek "Warty" z Bramą Wybrańców, usytuowany w południowo-zachodniej części rynku.

Zbudowany został w roku 1687 przez autora późnorenesansowej przebudowy pałacu, architekta Consiliusa i był siedzibą straży zamkowej. Jest to budynek murowany z cegły, otynkowany, parterowy, z załamanym w kierunku południowym skrzydłem, łączącym go z oficyną. Na narożniku znajduje się piękna okrągła baszta, pokryta stożkowym dachem. We wnętrzu sklepienia kolebkowe z lunetkami i stropy belkowane; na osi brama przejazdowa sklepiona kolebkowo-krzyżowo, ujęta kamiennym portalem zamkniętym półkoliście. Nad nim szczyt, w którym umieszczona jest tablica kamienna z inskrypcją zawierającą chronostych z datą budowy oraz dwa kartusze kamienne z herbami Baltazara Promnitza i Emilii Agnieszki Saskiej, będące kopią pierwotnych, wmurowanych obecnie w ścianę przejazdu.

Napis głosi: "OMNIPOTENS COELI, TERRAE PELAGIQVE CREATOR EXCVBIIS POSTES FVLCIAT HOSCE SVIS", co znaczy: "Wszechmocny nieba, ziemi, morza Twórca niech wartą swoją tejże bramy strzeże". Dojście do budynku "Warty" od strony rynku wsparte jest na dwóch arkadach rozpiętych nad odtworzonym zarysem dawnej fosy. Pszczyńscy "wybrańcy" strzegli zamku do 1875 r.