przesuń do początku strony

Christian Schemmel

Christian Schemmel
(1807-1862)

 

Nauczyciel, burmistrz, właściciel drukarni, wydawca, księgarz, dziennikarz, urzędnik państwowy. Urodzony w 1807 r. w Karlmarkt, kształcił się we Wrocławiu. W r. 1826 objął posadę nauczyciela w książęcej szkole w Pszczynie. W 1830 założył warsztat litograficzny, który wkrótce rozrósł się do rozmiarów dużej i świetnie wyposażonej drukarni. W 1836 został powołany na stanowisko burmistrza Pszczyny. Sprawując ten urząd zyskał sobie wielkie uznanie mieszkańców i władz, zwłaszcza w latach 1846-47, w okresie wielkiej suszy, głodu i zarazy. Za zasługi mianowany został landratem w Oleśnie.

Najbardziej znany jest ze swej działalności wydawniczej. Znajomość języka polskiego pomogła mu w wydawaniu bardzo interesujących wydawnictw. Największym jego osiągnięciem, dzięki któremu wszedł na stałe na karty historii prasy jest wydawanie od 5. lipca1845 „Tygodnika Polskiego. Poświęconego Włościanom", pierwszego polskiego pisma na Górnym Śląsku, w całości w języku polskim, przeznaczonego dla ludności wiejskiej.