przesuń do początku strony

Fryderyk Erdmann Anhalt-Köthen

Fryderyk Erdmann Anhalt- Köthen
(1731 - 1797)

 

Książę Pszczyński w l.1765-1797, pierwszy z saksońskiego rodu książąt Anhalt-Köthen. Przeznaczony do służby wojskowej, służył w pruskiej armii, a następnie przeszedł do armii francuskiej, gdzie walczył z wojskami pruskimi w okresie wojny 7-letniej, zyskując uznanie króla Ludwika XV i stopień generała. W roku 1765 otrzymał od swego wuja Jana Erdmanna hr. von Promnitz pszczyńskie wolne państwo stanowe - 3 miasta i 49 wsi. W 1768 r. ukończył barokową przebudowę zamku w Pszczynie, w latach 70-tych przebudował park w stylu sentymentalnym. W Pszczynie utworzył swój duży, prowadzony na wysokim poziomie dwór, z własną kapelą i biblioteką. Odbudował swe dobra ze zniszczeń wojny 7-letniej, uruchamiając pierwsze kopalnie węgla kamiennego na Górnym Śląsku, huty szkła i cynku oraz manufaktury sukiennicze w Pszczynie i doprowadzając dobra pszczyńskie do wielkiego rozkwitu. Przyjaźnił się z wieloma władcami europejskimi - Ludwikiem XV, Katarzyną II, przyjmował również w Pszczynie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II.

Zmarł w 1797 r. na zamku w Pszczynie i pochowany został w nekropolii rodzinnej w Parku Zamkowym.