przesuń do początku strony

Henryk Wilhelm Fryderyk Schaeffer

Henryk Wilhelm Fryderyk Schaeffer
(1787 - 1870)

 

Radca kamery książęcej w Pszczynie i jej archiwista. Urodził się w Pszczynie w 1787 r.; jego ojciec był sędzią w książęcym sądzie stanowym. Swoją karierę zawodową w administracji dóbr książęcych rozpoczął od najniższego szczebla - był kolejno: subiektem, pisarzem, asesorem, radcą. W 1834 r. książę Ludwik von Anhalt-Köthen uczynił go kierownikiem archiwum i zlecił mu opracowanie całego zasobu aktowego, głównie ze względu na fakt, iż Schaeffer znał wszystkie występujące w aktach języki - niemiecki, polski, czeski, łaciński. Prace te zakończył w r. 1851 już za panowania Hochbergów. W 1846 przejął również pod swoją opiekę bibliotekę książęcą, która liczyła wówczas 5459 pozycji skatalogowanych.

Z chwilą przejęcia archiwum przystąpił do pisania kroniki pszczyńskiego wolnego państwa stanowego, której jednak nie ukończył. Kronikę podzielił na trzy części - pierwsza to panowanie książąt piastowskich i Promnitzów, druga - książąt von Anhalt-Köthen (nie ukończona), w trzeciej natomiast spisywał na bieżąco wydarzenia, których był naocznym świadkiem (część ta obejmuje lata 1827-1847). W 1997 r. Urząd Miejski w Pszczynie wydał tłumaczenie polskie Kroniki Schaeffera.