przesuń do początku strony

Jan Kupiec

Jan Kupiec
(1841-1909)

 

Poeta, zbieracz polskich pieśni ludowych, działacz oświatowy. Urodzony w 1841 r. w Bielsku jako syn chłopa z Łąki, który przed poborem do armii pruskiej uciekł za granicę do Bielska. Ponieważ matka jego zmarła bardzo wcześnie, wychowywał się w Łące, w domu jej siostry. Tam też odziedziczył kawałek pola i utrzymywał się z pracy na roli. Od 15 roku życia zapisywał zasłyszane śląskie pieśni świeckie i kościelne oraz baśnie i opowiadania. W latach 1861-71 służył w armii pruskiej uczestnicząc w dwóch wojnach.

Związany był z poznańską "Oświatą", która w latach 1876-1885 drukowała jego listy i materiały folklorystyczne. Wyszły o­ne ponadto w latach 1884-94 w czterech tomikach jako „Powieści i bajki śląskie". Założył w Łące Towarzystwo Oświaty Ludowej oraz Towarzystwo Czytelni Ludowej. Sam posiadał księgozbiór liczący ponad 600 tomów. Poza licznymi wierszami okolicznościowymi napisał trzy poematy: „Historia baranów", „Sejmik w Jassach" oraz „Cyganka". Zmarł w Łące w 1909 roku.