przesuń do początku strony

Kościół ewangelicki

kościół ewangelickiPierwotny kościół wzniesiony został wraz ze szkołą i mieszkaniem w latach 1743-1746, z fundacji hrabiego Erdmanna Promnitza, według planów Christiana Jahne.
W roku 1860 nadbudowano wieżę, a w 1896 sprawiono nowe organy.
Zniszczony w czasie pożaru w 1905, odbudowany został przez Scheinnerta w stylu neobarokowym w latach 1905-1907.
W zewnętrznej ścianie wmurowano kamienną płytę nagrobną rycerza Zawadzkiego z Polanki, zmarłego w 1716 roku.