przesuń do początku strony

Kościół katolicki

Kościół katolickiKościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wzmiankowany był już w 1326 roku. Odbudowany po pożarze w 1622 r. przez Jerzego Walentyna Meyera z Morawskiej Ostrawy, uległ ponownie zniszczeniu w czasie pożaru w roku 1748.

Obecna budowla wzniesiona została według planów architekta Christiana Jahne, z wykorzystaniem murów poprzedniej. Kościół konsekrowany został w roku 1754. Odnowiony w 1791 r. był kilkakrotnie przebudowywany, m.in. w 1849 r. (nadbudowa wieży) i w roku 1930 (dobudowa bocznej kaplicy). Jest to budowla barokowa, orientowana, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Od południa przylega prostokątna kaplica z mieszczącą się pod nią kryptą oraz zakrystia i analogiczna Przybudówka z emporą na piętrze; od zachodu zbliżona do kwadratu nawa oraz wieża. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym sufitem z fasetą.

Z wystroju i wyposażenia wnętrza na uwagę zasługują:

  • późnorenesansowy portal do kaplicy św. Teresy z piękną kutą kratą (XVII w.),
  • późnobarokowy chór muzyczny (XVIII w.) z organami fundowanymi przez Józefa ze Zborowa Zborowskiego,
  • ołtarz główny późnobarokowy (XVIII w.) z wysokiej klasy rzeźbami świętych Piotra i Pawła, aniołów oraz obrazem św. Trójcy,
  • dwa ołtarze boczne o cechach późnobarokowych,
  • witraże (1893).