przesuń do początku strony

Ludwik Stefan Musioł

Ludwik Stefan Musioł
(1892-1970)

 

Nauczyciel, wizytator, wybitny historyk śląski i archiwista, prekursor krajoznawstwa. Urodził się w 1892 roku w Mikołowie. Był wszechstronnym naukowcem: historykiem kultury i Kościoła, lingwistą, archiwistą, znawcą staropolszczyzny oraz jednym z najznakomitszych znawców dziejów Śląska. Szczególne związki uczuciowe łączyły go z Pszczyną. Tu był współzałożycielem seminarium nauczycielskiego, tu rozpoczął prace badawcze, które zaowocowały wydaniem w 1936 r. jego najlepszego dzieła „Pszczyna. Monografia historyczna".

Niemal trzecia część jego opracowań dotyczy historycznej ziemi pszczyńskiej. Okres pobytu w Pszczynie, od 1922 do 1931 roku stał się przełomowym w jego karierze naukowej, tu bowiem penetrował i badał bogate archiwum książąt pszczyńskich. Swoje odkrycia archiwalne wykorzystał później w wielu świetnych opracowaniach historycznych. Zmarł w 1970 w Katowicach.