przesuń do początku strony

Ulica Piastowska

Ulica PiastowskaNa szczególną uwagę zasługuje ulica Piastowska, jedna z kilku ulic doprowadzających do rynku oraz główna handlowa ulica miasta, przy której stoi szereg zabytkowych kamieniczek pochodzących jeszcze z XVIII w.

Niektóre zachowały dawne godła cechowe. Zwraca uwagę budynek apteki "Pod Murzynem", pochodzący z początku XIX w., stojąca w miejscu nie istniejącej Bramy Krakowskiej kamienica "Pod Lwem", a także budynek o pięknej elewacji z secesyjnymi zdobieniami.

U wlotu ulicy do rynku wyróżniają się dwie budowle z wieżyczkami:

  • dawny hotel "Pszczyński Dwór", gdzie obecnie mieści się Pszczyńskie Centrum Kultury
  • wspaniała neogotycka kamienica z wykuszem i bogato rzeźbioną dekoracją elewacji.

U wylotu ulicy stoi niski, kryty gontem budynek z przełomu XVIII i XIX wieku - siedziba Muzeum Prasy Śląskiej.

Od XIX w. Pszczyna stała się jednym z ważniejszych ośrodków drukarstwa na Górnym Śląsku. Już w 1805 r. pracował tu przybyły z Nysy Karol Beniamin Feistel, od 1843 r. także Chrystian Schemmel, który wydawał między innymi "Tygodnik Polski Poświęcony Włościanom". Ekspozycja muzealna ukazuje dzieje prasy śląskiej od jej początków do 1939 roku. Muzeum Prasy Śląskiej - jedyne w kraju muzeum czasopiśmiennictwa - gromadzi również zabytkowe maszyny i urządzenia drukarskie. Mieści się tu również Izba Telemanna - sala muzyki i poezji - w której prezentowane są zbiory dawnych instrumentów muzycznych, wśród nich XVIII-wieczny pozytyw.