przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/POLSKI ŁAD/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

POLSKI ŁAD

Remont budynku Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie

Opis inwestycji: Dom datowany na XVIII w. wpisany do rejestru zabytków stanowiący element układu urbanistycznego miasta Pszczyna. Od 1985 roku w obiekcie swoją siedzibę ma Muzeum Prasy Śląskiej. Planuje się remont budynku, z jego dostosowaniem do wymogów technicznych, dostępności i bezpieczeństwa. Projektowany zakres prac ogranicza się do prac instalatorskich związanych z wymianą instalacji CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej, zabudową głównego włącznika prądu i zabudowie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz remontu elewacji frontowej i dociepleniu elewacji północnej wełną mineralną.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 153.500,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 150.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31

 

Remont elewacji budynku Ratusza w Pszczynie

Opis inwestycji: Planuje się przeprowadzenie prac remontowych elewacji budynku Ratusza (datowanego na 1658 r., wielokrotnie poddawanego przebudowie, ostatnia z nich nastąpiła w 1931 r.) polegających na odtworzeniu pierwotnego wyglądu, w tym: wykonanie izolacji poziomej, skucie odparzonych tynków wraz z ich odtworzeniem, oczyszczenie oraz uzupełnienie elementów wykonanych ze sztucznego kamienia, odtworzenie brakujących elementów detalu, wymiana obróbek blacharskich, remont balkonu i balustrady, uporządkowanie instalacji i prowadzenie okablowania podtynkowo.

Elewacje budynku, od strony południowej i wschodniej, wpisane są do rejestru zabytków. Budynek stanowi element układu urbanistycznego miasta Pszczyna również wpisanego do rejestru zabytków.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 766.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 750.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-12-31

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe, przebudowa poddasza zamku zlokalizowanego w zespole pałacowym w Rudołtowicach

Opis inwestycji:

  1. dostosowanie poddasza- szatnia, pomieszczeń socjalnych w zakresie wykonania systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjno-awaryjnego,
  2. Wykonanie instalacji: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych oraz c.o. w pomieszczeniu socjalnym i szatni na poddaszu, montaż instalacji hydroforu, instalacji hydrantowej, instalacji i armatury przeciwpożarowej,
  3. wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza,
  4. przywrócenie klatki schodowej ewakuacyjnej oraz montaż stalowych schodów na poddasze zabezpieczonych przeciwpożarowo,
  5. Wykonanie drogi pożarowej przelotowej oraz wykonanie 2 bram wjazdowych- zgodnie z wymogami straży,
  6. Wykonanie podłóg niepalnych na I i II piętrze,
  7. demontaż zabytkowych dwuskrzydłowych drzwi w 2 salach wraz z ościeżnicami i umiejscowieniu ich w salach od strony wewnętrznej (wymóg konserwatora) oraz demontażu 4 drzwi pojedynczych. Montaż drzwi przeciwpożarowych - 8 szt., w tym 2 szt. dwuskrzydłowych. Drzwi 6 sztuk w miejsce zdemontowanych oraz 2 dodatkowych (1 szt. piwnica odgrodzenie hydroforu i pomp oraz 1 szt. do wydzielonego pożarowo przedsionka na II piętrze) zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy ppoż.,
  8. Malowanie pierwszego i drugiego piętra oraz poddasza i klatki schodowej po zakończeniu prac budowlanych.

Wszystkie prace ujęte w kosztorysach są wynikiem dostosowania obiektu-zameczku do wymagań przeciwpożarowych zgodnie decyzją Woj. Straży Pożarnej. Na część rzeczy uzyskano odstępstwo, pozostałe rzeczy ujęte w decyzji muszą zostać wykonane. Są to niezbędne prace, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla budynków zlokalizowanych w zespole pałacowym jak i dla przebywających w nim niepełnosprawnych dzieci oraz personelu. W związku z ograniczeniami w poruszaniu się, dzieci należy zgromadzić w wyznaczonych salach, do momentu przyjazdu straży pożarnej. Tym samym drzwi muszą być przeciwpożarowe i przeciwdymne, stropy/podłogi doprowadzone do niepalności. Hydranty muszą mieć odpowiednie ciśnienie wody. Należy wykonać również oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.033.417,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.992.417,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-08-31