przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Apel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. samorządowej pomocy Ukrainie

Apel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. samorządowej pomocy Ukrainie

27 Lutego 2022
kategoria:
News
Apel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. sa

Poniżej publikujemy pilny apel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie samorządowej pomocy Ukrainie.

Wobec jawnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mając na względzie m.in. wieloletnią współpracę naszego Związku z samorządami ukraińskimi zrzeszonymi w Kijowskim Oddziale Regionalnym Związku Miast Ukrainy, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy zaatakowanym obywatelom Ukrainy, którzy będą szukać schronienia w Polsce. Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w działania podejmowane na miejscu w naszym regionie, koordynowane przez Wojewodę Śląskiego (tj. poprzez wyznaczanie potencjalnych miejsce czasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, np. nieczynnych szkół, hal magazynowych, itp. oraz pomoc w organizacji ich pobytu w naszych gminach i miastach). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Rządu RP w najbliższym czasie zostanie przygotowana i przyjęta specustawa regulująca warunki udzielania pomocy w powyższym zakresie (uelastyczniająca obowiązujące przepisy). Ponadto zostanie wydana opinia Krajowej Rady RIO w sprawie wydatkowania środków publicznych na ten cel.

Nasz Związek analizuje aktualnie również prawne możliwości udzielenia wsparcia ukraińskim miastom, w tym z terenu Obwodu Kijowskiego, z których część była już i zapewne dalej będzie obiektem rosyjskiej inwazji (tj. np. Boryspol, Wysznewe, Wyszogród, Browary), w ramach dodatkowej samorządowej akcji pomocowej, którą chcielibyśmy koordynować jako Związek wspólnie z Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy (o szczegółach będziemy Państwa informować).

Bylibyśmy również zobowiązani Państwu za przekazywanie do wiadomości Związku informacji o innych formach pomocy, której być może już Państwo udzielacie lub zamierzacie udzielić stronie ukraińskiej np. podmiotom innym niż samorządy lub miastom partnerskim w innych niż Obwód Kijowski częściach Ukrainy, tak abyśmy mogli dzielić się doświadczeniami i wzajemnie inspirować inne samorządy w tych działaniach.

Pokażmy solidarność i wsparcie dla naszych ukraińskich Koleżanek i Kolegów samorządowców oraz ich wspólnot lokalnych w tym trudnym czasie.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie ww. działań są w biurze Związku: p. Dominika Tkocz, tel. 32 609-03-58, e-mail: dtkocz[at]silesia.org.pl oraz p. Przemysław Antkowiak, tel. 32 609 03 69, e-mail: pantkowiak[at]silesia.org.pl.

Z wyrazami szacunku

Piotr Kuczera
Przewodniczący
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów