przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Blisko 18 milionów złotych na budowę kanalizacji i rozbudowę drogi w Piasku

Blisko 18 milionów złotych na budowę kanalizacji i rozbudowę drogi w Piasku

09 Października 2023
kategoria:
News
Blisko 18 milionów złotych na budowę kanalizacj

17 900 000 złotych - to kwota, jaką gmina Pszczyna pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Te pieniądze zostaną wykorzystane na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie oraz rozbudowę ulicy Wolności w Piasku.

- To bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy, zwłaszcza dla mieszkańców Piasku. Dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych będą możliwe prace przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej i rozbudowie ulicy Wolności. Ruszymy z inwestycjami, których - z uwagi na wysokie koszty - nie mogliśmy zrealizować wyłącznie z własnych środków - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Dzięki pozyskanym środkom gmina wybuduje ponad 6000 m kanalizacji sanitarnej. Inwestycja będzie realizowana na obszarach nieskanalizowanych ze szczególnym naciskiem na sołectwo Piasek. W przeważającej części planowane jest wykonanie kanalizacji typu grawitacyjnego, jednak w kilku miejscach konfiguracja terenu wymusza zastosowanie wykonanie pompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji ciśnieniowej. Sieć kanalizacyjna sołectwa zostanie połączona z istniejącą siecią kanalizacyjną. Niezbędne jest równoczesne wykonanie prac modernizacyjnych oczyszczalni mające na celu zwiększenie jej wydajności.

Druga inwestycja to rozbudowa ulicy Wolności w Piasku na odcinku około 1500 metrów. Zakres obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni drogowej, poboczy, zjazdów indywidualnych, skrzyżowania, placu do zawracania, - infrastrukturę towarzyszącą (budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci gazowej, teletechnicznej, elektro-energetycznej). Obecnie w stanie istniejącym droga ul. Wolności na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni szutrowej, nie posiada krawężników i nie posiada infrastruktury dla ruchu pieszego.