przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Budżet gminy Pszczyna przyjęty. Kilkadziesiąt milionów na inwestycje

Budżet gminy Pszczyna przyjęty. Kilkadziesiąt milionów na inwestycje

19 Grudnia 2023
kategoria:
News
Budżet gminy Pszczyna przyjęty. Kilkadziesiąt m

We wtorek Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła budżet na rok 2024, prezentując cele i plany na dalszy rozwój gminy. Decyzję poprzedziła wypowiedź burmistrza, który podkreślił kluczowe obszary inwestycyjne oraz priorytety.

Uchwała budżetowa została podjęta przy zdecydowanej większości głosów (20 głosów za, 1 przeciw, 2 radnych było nieobecnych). Zakłada ona dochody gminy Pszczyna na poziomie 335.216.689,50 złotych i wydatki w łącznej wysokości 356.680.481,91 zł.

- Będzie to dla nas kontynuacja wcześniejszych działań, które miały na celu zabezpieczenie finansów i efektywne inwestowanie w rozwój naszej społeczności - zaznacza burmistrz Dariusz Skrobol.

Jak podkreśla, przygotowanie budżetu nie jest łatwym zadaniem, ale z pełnym zaangażowaniem i uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, udało się stworzyć plan, który pozwoli skutecznie zarządzać środkami publicznymi.

- Dziękuję radnym, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za pracę przy tym ważnym dokumencie. Planowane inwestycje w infrastrukturę, ochronę środowiska oraz rozwój dziedzin edukacji i kultury są wynikiem wspólnego wysiłku i dialogu. Dziękuję za wsparcie i zaufanie. Wierzę, że nasza wspólna praca nad budżetem przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy, tworząc lepsze warunki dla wszystkich mieszkańców - mówi Dariusz Skrobol.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) opiewają na kwotę 57.566.695,50 zł. Największą część z nich stanowią prace związane z infrastrukturą drogową (blisko 30 inwestycji). Lista najistotniejszych zadań została wyszczególniona poniżej:

Transport i łączność

 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna  - 2 256 000,00
 • Projekt budowy drogi dojazdowej do Osiedla Luiza  - 50 000,00
 • Projekt i przebudowa ul.Pośpiecha w Pszczynie - 130 000,00
 • Projekt rozbudowy ul.Słowackiego w Pszczynie w celu budowy chodnika - 75 000,00
 • Projekt rozbudowy ul. Jelenia w Jankowicach - 118 325,00
 • Projekt rozbudowy ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące - 200 000,00
 • Projekt rozbudowy ul. Konopnickiej w Pszczynie - chodnik do przedszkola  - 20 000,00
 • Projekt rozbudowy ul.Bobrów w Wiśle Małej  - 150 000,00
 • Projekt rozbudowy ul.Przyśniczej w Jankowicach  - 150 000,00
 • Projekt rozbudowy ul.Słonecznej w Wiśle Wielkiej (w zakresie brakującego chodnika) - 35 000,00
 • Przebudowa drogi bocznej od ul. Ogrodowej w Pszczynie  - 150 000,00
 • Remont drogi technologicznej wzdłuż rurociągu GPW - 100 000,00
 • Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie  - 200 000,00
 • Rozbudowa ul. Braci Jędrysików  - 317 500,00
 • Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul.Wczasowej w Łące  -  3 100 000,00
 • Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - 300 000,00
 • Rozbudowa ul. Ogrodowej ( od. ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie - 2 333 382,00
 • Rozbudowa ul.11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na dobudowie chodnika - 250 000,00
 • Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej  - 932 500,00
 • Rozbudowa parkingu przy ul.Bielskiej w Pszczynie  - 250 000,00
 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul.Akacjowej w Jankowicach  - 129 150,00
 • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych  - 20 000,00
 • Dotacja celowa przekazana dla powiatu: Współfinasowanie z Powiatowym Zarządem Dróg (Zarząd Osiedla Stara Wieś) - 38 510,00
 • Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul.Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - 89 483,00
 • Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie  - 4 000 000,00
 • Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rozbudowa ul.Wolności w Piasku  - 4 000 000,00

Gospodarka mieszkaniowa:

 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - 25 000,00
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul. Słoneczna 4 = 110 000,00
 • Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - 1 500 000,00

Administracja publiczna

 • Usunięcie barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - etap I - budowa podjazdu od strony ul.Basztowej -  100 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego  - 10 000,00

Oświata i wychowanie

 • Modernizacja szkoły w Brzeźcach - 100 000,00
 • Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej - 130 000,00
 • Remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy Szkole Podstawowej nr 4  - 110 000,00
 • Remont ściany elewacji zachodniej budynku ZSP w Łące  -  300 000,00
 • Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna  - 200 000,00
 • Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej  - 150 000,00
 • Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkól Nr 1 w Pszczynie  - 200 000,00
 • Modernizacja szkoły w Brzeźcach  -  2 000 000,00
 • Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie przy ul.Staromiejskiej 41 - 200 000,00
 • Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie  - 2 565 000,00
 • Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Pszczynie  - 90 000,00
 • Pierwsze wyposażenie - budowa przedszkola w Czarkowie - 250 000,00
 • Projekt budowy boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ćwiklicach - 85 000,00
 • Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie  - 4 000 000,00

Rodzina

 • Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - 227 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - 111 000,00
 • Poprawa efektywności energetycznej na Oczyszczalni Ścieków Pszczyna  - 90 000,00
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna  - 2 000 000,00
 • Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - Program czyste powietrze - 300 000,00
 • Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna  - 300 000,00
 • Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego  -  350 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - 11 621 210,00
 • Koncepcja przystosowania budynku przy ul.Batorego 24 w Pszczynie na potrzeby gminy - 120 000,00
 • Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie - 500 000,00
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach - 996 208,50
 • Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej - 156 000,00

Kultura fizyczna

 • Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - 360 000,00
 • Modernizacja hali sportowej przy ul.Basztowej w Pszczynie - 2 500 000,00
 • Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - 1 880 000,00
 • Remont boiska asfaltowego w Piasku  - 150 000,00
 • Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie - 3 995 427,00