przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/III Liceum Ogólnokształcące w trybie hybrydowym

III Liceum Ogólnokształcące w trybie hybrydowym

19 Października 2020
kategoria:
News
III Liceum Ogólnokształcące w trybie hybrydowym

Zgodnie z nowymi wytycznymi dla stref żółtych gmina Pszczyna wprowadziła hybrydową organizację zajęć w III Liceum Ogólnokształcącym. Nowy tryb obowiązuje od 17 października. Przestrzeganie tych zasad zmniejsza ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Dla zmiany organizacji charakteru zajęć w szkołach podstawowych nadal wymagana jest zgoda sanepidu.

Od soboty na terenie kraju wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, między innymi w zakresie prowadzenia placówek oświatowych. Gmina Pszczyna, która pozostała w strefie żółtej, ma obowiązek organizacji nauczania hybrydowego (mieszanego) w prowadzonej przez siebie jedynej szkole ponadpodstawowej, tj. III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.

Zmianę w charakterze prowadzenia zajęć wprowadzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie tych przepisów uczniowie klas pierwszych oraz drugich uczą się hybrydowo, co ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia. Uczniowie klas trzecich, tj. maturalnych biorą udział w zajęciach stacjonarnych.

Nowe wytyczne ogólnopolskie nie uwzględniają nauki w szkołach podstawowych. W tych przypadkach zmiana organizacji nauki może nastąpić wyłącznie na podstawie sanepidu, w przypadku gminy Pszczyna - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

W oparciu o opinię PSSE w Tychach zajęcia w trybie stacjonarnym zostały zawieszone całkowicie lub częściowo w placówkach:

 • ZSP Piasek - całkowite zawieszenie zajęć - okres: 19-23 października;
 • Przedszkole nr 6 - zawieszenie zajęć jednej grupy - okres: 16-19 października;
 • Szkoła Podstawowa nr 4:
  • zawieszenie zajęć klas IV-VIII - okres: 12-23 października;
  • a także jednej klasa 1 - okres: 19-23 października;
 • ZSP Łąka:
  • zawieszenie zajęć jednej grupy przedszkolnej - 19 października;
  • całe przedszkole - okres: 20-23 października;
 • SP6 - zawieszenie zajęć trzech klas - 19 października.